Workshop formare – Mobbing

Tematica workshop-ului

ASISTAREA PSIHOLOGICĂ A PERSOANELOR HĂRŢUITE ŞI DISCRIMINATE LA LOCUL DE MUNCĂ

 1. Fenomenul de mobbing (criterii definitorii şi caracteristici, cauze şi factori declanşatori, tipuri, etape, consecinţe, stres vs. traumă psihică, delimitări conceptuale – alte tipuri de stres de la locul de muncă: hărţuire sexuală, discriminare, straining, burnout, stalking).
 2. Efectele hărţuirii psihologice şi discriminării la locul de muncă asupra sănătăţii fizice şi echilibrului psihoemoţional al victimei.
 3. Actorii în mobbing (Profilul victimei, al agresorului şi al martorului în situaţiile de mobbing).
 4. Beneficiile serviciilor de consiliere psihologică, psihoterapia traumei şi psihoterapia de suport pentru persoanele hărţuite la locul de muncă.
 5. Consilierea antimobbing – nevoia de abordare interdisciplinară (aspecte psihologice, psihotraumatologice, legale, medicale, sociale, organizaţionale).
 6. Evaluarea psihologică a persoanelor hărţuite la locul de muncă. (Metode şi tehnici de evaluare a situaţiei de mobbing şi a efectelor asupra persoanei evaluate).
 7. Specificitatea traumei (Rana psihologică) în mobbing.
 8. Principii de intervenţie în psihoterapia traumei de tip mobbing / hărţuire psihologică.
 9. Repere de lucru terapeutic.
 10. Etape şi paşi de intervenţie în consilierea anti-mobbing şi în psihoterapia traumei de tip mobbing.
 11. Recomandări, măsuri şi instrumente utile în prevenţia situaţiilor de mobbing şi a combaterii efectelor traumei.

Workshop-ul face parte din seria evenimentelor profesionale promovate de Institutul pentru Studiul şi Tratamentul Traumei – ISTT şi este creditat cu 12 credite din partea Colegiului Psihologilor.

ISTTCOPSI

Reclame